Elżbieta Modzelewska-Wąchal


Radca prawny. Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji, w tym pomocy publicznej. W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne „Polityka konkurencji” (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz „Ochrona konsumentów i zdrowie”. Wykładowca na uczelniach wyższych. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 2000 i autorką licznych publikacji z dziedziny prawa konkurencji i prawa konsumenckiego. Jest laureatką lub rekomendowanym prawnikiem w wielu polskich i zagranicznych rankingach prawników i kancelarii prawnych, w tym organizowanych przez „Rzeczpospolitą” i „Forbs”.

Zakres specjalizacji Elżbiety Modzelewskiej-Wąchal obejmuje w szczególności:

pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa konkurencji, w tym anti-trust, M&A, nieuczciwą konkurencję,
sprawy dotyczące pomocy publicznej,
sprawy „konsumenckie”,
doradztwo w sprawach pomocy publicznej,
pomoc prawną z zakresu zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, rynków regulowanych, prawa gospodarczego.

Doradza ona wielu wiodącym na rynku przedsiębiorcom różnych branż, od przemysłu paliwowego, poprzez rynek usług pocztowych, transport kolejowy, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł spożywczy, media, wydawnictwa, kolportaż, wielkie sieci handlowe, do przemysłu materiałów budowanych. Świadczy pomoc prawną jednostkom samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwom komunalnym. Prowadzi wiele spraw sądowych o charakterze precedensowym, wytyczających kierunki orzecznictwa w sprawach konkurencji.

Joanna Jeżewska


Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła British Centre for English and European Legal Studies przy Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z University of Cambridge oraz kurs komparatystyki prawniczej na Uniwersytecie im. Roberta Schumana w Strasburgu. Członek OIRP w Warszawie, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz stały współpracownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacji. Jest związana z Kancelarią od 2005 r. Specjalizuje się w prawie konkurencji, w tym w M&A, w unijnym prawie konkurencji oraz sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji, jak również w prawie pracy i prawie zamówień publicznych.

Zakres praktyki obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed Prezesem UOKiK, jak i w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradztwo prawne w procesach kontroli koncentracji.

Joanna Jeżewska doradzała m.in. wiodącym firmom polskich z sektora mediów, ubezpieczeń, transportu kolejowego, energetyki, chemicznego, oraz przedsiębiorstwom komunalnym. Joanna Jeżewska była również zaangażowana w sprawy koncentracji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa konkurencji i prawa konsumenckiego.

Kamila Radomska-Piętka


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Członek OIRP w Warszawie.

Jest także członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w Warszawie oraz uczestnikiem Otwartego Seminarium Doktoranckiego prowadzonego przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Związana z Kancelarią „Centrum Prawa Konkurencji” od 2005 r.

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, prawa konkurencji, prawa pomocy publicznej oraz prawa konsumenckiego.

Zakres praktyki obejmuje w szczególności:

  • kompleksowe doradztwo na rzecz przedsiębiorców,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych, w szczególności przed Prezesem UOKiK, jak i w postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa konkurencji oraz doradztwo prawne w procesach kontroli koncentracji.

Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu prawa konkurencji, w tym prawa pomocy publicznej, jak również w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych. Jest autorką publikacji z zakresu prawa konkurencji.